W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Historia

Tradycje Gnieźnieńskiej spółdzielni wywodzą się od niemieckiej spółdzielni mieszkaniowej "Deutscher Beamten Haftplicht, Gnesen" utworzonej i zarejestrowanej w Gnieźnieńskim Sądzie Okręgowym 20 sierpnia 1902 roku. Do 1920 roku spółdzielnia ta wybudowała 7 domów z 73 mieszkaniami.


Po odzyskaniu niepodległości do maja 1920 roku udziały w spółdzielni wykupili Polacy rejestrując w dniu 22 listopada 1920 roku polską spółdzielnię mieszkaniową w Sądzie Okręgowym w Gnieźnie.

Do drugiej wojny światowej brak kapitału inwestycyjnego nie pozwolił powiększyć zasobów spółdzielni - jej działalność gospodarcza ograniczała się do eksploatacji przejętych nieruchomości.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Gniezna, Niemcy zlikwidowali spółdzielnię, a jej budynki przekazali pod zarząd państwowy. 18 marca 1945 roku spółdzielnia reaktywowała swoją działalność.

W latach 1952 - 54 zbudowano tylko jeden blok o 27 mieszkaniach zlokalizowany przy ul. Roosevelta 65. Nazwa spółdzielni zmieniała się w tym okresie trzykrotnie: w 1947 roku była to SM Pracowników Kolejowych, w 1949 - SM Pracowników PKP, a po 1950 roku SM w Gnieźnie. Przełomowym inwestycyjnie okazał się rok 1957. W końcu 1969 roku spółdzielnia miała 38 budynków z 1193 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 54.391 m2 oraz 4 pawilony handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 67 m2. Najlepszymi latami dla rozwoju spółdzielni okazały się lata 70 i 80-te. W roku 1979 oddano do użytku 520 mieszkań.

Pierwsze lata gospodarki rynkowej 1991-1994 były okresem eksploatacji i administrowania. Czas ten wykorzystano dla wykonania telewizji kablowej, montażu wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach. W ciągu 2 lat uporano się z montażem zaworów termostatycznych i podzielników kosztów na każdym grzejniku oraz z rozliczaniem każdego mieszkania według rzeczywiście zużytej energii cieplnej.

Od 1994 roku spółdzielnia ponownie podjęła proces inwestycyjny budując mieszkania na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ze środków własnych członków. Rok 2000 jest ostatnim rokiem wdrażania systemu komputerowego w spółdzielni. W tym też roku została zarejestrowana internetowa strona WWW spółdzielni, z której informacji będzie mógł korzystać każdy członek spółdzielni i nie tylko.
Na początku roku 2004 rozpoczęto wymianę podzielników wyparkowych na elektroniczne, a w roku 2009 na elektroniczne ze zdalnym odczytem.
Od roku 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa realizując ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych rozpoczęła proces przekształcania praw do lokali na odrębną własność.
Na początku roku 2009 zakończono ocieplanie budynków mieszkalnych. Ostatnie prace w tym zakresie wykonane zostały na nieruchomości przy ul. Sobieralskiego 11.
W okresie od listopada 2011 do czerwca 2012 dokonano w całej spółdzielni wymiany wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze ze zdalnym odczytem.

W roku 2014 Gnieźnieńska SM podjęła działania zmierzające do likwidacji gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienia ich ciepłą wodą użytkową z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Pierwszym budynkiem, w którym zmieniono system podgrzewania wody był wieżowiec przy ul. Sobieralskiego 9. Na 31.12.15 688 mieszkań korzystało już z ciepłej wody użytkowej z PEC-u.

Prace finansowane są ze środków spółdzielni i mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczą 3775 mieszkań na os. Tysiąclecia w Gnieźnie.

Stan zasobów Spółdzielni na dzień 30.09.2017 r.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa ogółem:

461.981,14 m2

·       8713 lokali mieszkalnych

 w tym:      

           -5550 lokali własnych Spółdzielni

            - 3163 lokali z pełną własnością

                 422.342,84 m²

 

263.096,85 m2

159.245,99 m2

·       250 lokali użytkowych

w tym:

       - 53 lokale użytkowe własnościowe

       - 113 lokali użytkowych na umowie najmu

       - 26 lokali użytkowych z pełną własnością

       - 31 lokali w częściach wspólnych budynku

       - 35 lokale użytkowe na potrzeby Spółdzielni

20.839,27 m²

 

4.376,35 m²

10.689,34 m²

1.681,44 m²

579,86 m2

3.512,28 m²

·       1164 garaży

w tym

       - 1030 garaży własnościowych

       - 134 garaży z pełną własnością

 

18.799,03 m²

 

16.547,40 m²

2.251,63 m²

·       Powierzchnia objęta dostawą c.o. wynosi

 

421.754,21 m

·       Powierzchnia objęta dostawą c.w. wynosi:

 

293.726,20 m2

·       Powierzchnia objęta dźwigami wynosi:

61.922,50 m2

·       Powierzchnia objęta dostawa gazu

 

83.224,35 m2

 

1514 właścicieli nie posiada członkostwa w Spółdzielni a 456 właścicieli nie będących członkami zrezygnowało z opłat na działalność kulturalno – oświatową.

Powyższe zasoby stanowią: 232 nieruchomości mieszkalnych,

33 nieruchomości lokali użytkowych,

45 nieruchomości garażowe

57 nieruchomości gruntowych (grunty spółdzielcze nie przypisane do nieruchomości mieszkaniowych).

Oprócz powyższych zasobów Spółdzielnia odpłatnie zarządzała 21 wspólnotami mieszkaniowymi.