W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
25 czerwca 2019 r., Imieniny: Łucji, Wilhelma, Albrechta
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem RODO jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i swobodnym przepływem danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem przetwarzanych  danych osobowych interesariuszy Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest:

nazwa administratora:  Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

adres: ul. Budowlanych 2,62-200 Gniezno,

 tel: (61)426-54-25

Spółdzielnia zarejestrowana jest w  Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział XXI  Gospodarczego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043240, NIP: 784-000-028-26, REGON: 000488540, kapitał zakładowy 89.839.577,01, zwana dalej „Spółdzielnią”. 

2.      Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Spółdzielni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

- listownie, kierując korespondencję na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Budowlanych 2, 62-200  Gniezno,
- telefonicznie 61 426 54 25 wew.119,
- e-mailowo na adres:
iod@sm-gniezno.pl

3.      Kategorie przetwarzanych danych

Spółdzielnia przetwarza kategorie danych osobowych interesariuszy takie jak:

·         dane identyfikacyjne

·         dane adresowe

·         dane kontaktowe

·         indeks lokalu

 

4.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności:       zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, wynikających z :

 • ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze,
 • ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych,

·         ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
 • z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • statut Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • zmiana do regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali   w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • wykaz kosztów - załącznik do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • uchwała nr 4/2018 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 • Regulamin udostępniania dokumentów członkom Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin Rady Nadzorczej GSM,
 • Regulamin Samorządu Mieszkańców Budynku Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Uchwała Nr 39/2015 Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.02.2015r.do Regulaminu Samorządu Mieszkańców,
 • Uchwała nr 193/2016 do Regulaminu Samorządu Mieszkańców,
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24.10.2016 roku,
 • Uchwała 112/2017 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin rozliczania wody zimnej w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • ANEKS 1/2013 do „Regulaminu rozliczenia zużycia wody zimnej w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dn. 25.07.2012r.,
 • Uchwała 112/2017 w sprawie: wprowadzenia dodatkowego punktu do ,,Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz aneksu do ,,Regulaminu rozliczania wody zimnej w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 • Zmiana do regulaminu aukcji mieszkań w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin aukcji mieszkań w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  Uchwała nr 106/2016 z dnia 11.07.2016r.,
 • Regulamin rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Aneks nr 1/2013 do Regulaminu zużycia energii elektrycznej w garażach w zasobach GSM
 • Regulamin przyjmowania w poczet członków, wydawania umów określających warunki, korzystania z mieszkania i zamian mieszkań w GSM w Gnieźnie
 • Regulamin wydawania pozwoleń na stawianie i wywieszanie szyldów reklamowych.
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Regulamin Komisji Kulturalno - Oświatowej Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Regulamin Działalności Kulturalno - Oświatowej w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Uchwała nr 74/2014 z dnia 23.12.2014 roku w sprawie zmiany „ Regulaminu funduszu remontowego”
 • Regulamin obowiązków Spółdzielni, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, a także odrębna własność lokalu, oraz nie członków Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu lub własność lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami i nie członkami zwalniającymi lokale
 • ANEKS 1/2011 Do „ Regulaminu obowiązków Spółdzielni, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, a także odrębna własność lokalu, oraz nie członków Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu lub własność lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami i nie członkami zwalniającymi lokale ” z 2006 roku.
 • ANEKS 13/2017 do „ Regulaminu obowiązków Spółdzielni, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, a także odrębna własność lokalu, oraz nie członków Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu lub własność lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami i nie członkami zwalniającymi lokale ”
 • Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców
 • Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Regulamin najmu mieszkań w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO

 

b)      zawarcia i wykonania umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący interesariuszy sposób.

 

Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. b RODO

 

c)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności:

·         zapewnienia rzetelnej obsługi interesariuszy i wysokiej jakości świadczonych usług,

·         w wewnętrznych celach administracyjnych,

·         w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w sieci,

·         w celu dochodzenia roszczeń w związku działalnością Spółdzielni,

·         w celu analizowania danych na potrzeby usprawnienia świadczenia usług.

            Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f  RODO

d)     w innych celach jeśli interesariusz wyrazi na to zgodę

Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a  RODO

 

 

5.      Udostępnienie danych osobowych

Dane interesariuszy mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom i organom, którym Spółdzielnia  jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółdzielni danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Spółdzielnia nie przekazuje danych osobowych interesariuszy do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych.

 

7.      Okres przechowywania danych osobowych

Spółdzielnia przechowuje dane osobowe interesariuszy na czas:

·         obowiązywania umów, realizacji zadań, pełnomocnictw, a po ich zakończeniu zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów,

·         bezterminowo w celach dowodowych i wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

 

 

8.      Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię danych osobowych interesariuszy przysługuje im:

 • prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółdzielnia będzie przetwarzała dane osobowe interesariusza w oparciu o zgodę,

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy interesariusz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9. Źródło pochodzenia danych:

·         od interesariuszy

·         od podmiotów realizujących ustawowe obowiązki wynikające z powszechnie obowiązującego prawa

 

 

10.              Wymóg podania danych

Podanie  danych osobowych interesariuszy jest konieczne do realizacji celów związanych
z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb interesariuszy,
a w szczególności:

 • rozpatrzenia wniosku, a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku,
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią na rzecz interesariuszy,
  a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy zawartej ze Spółdzielnią,
 • świadczenia usług przez Spółdzielnię, a konsekwencją odmowy podania  danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Spółdzielnię,
 • rozpatrzenia skargi, a konsekwencją odmowy podania  danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi,
 • otrzymywania powiadomień i informacji, dotyczących realizacji celów Spółdzielni  lub usług świadczonych przez inne podmioty działające na rzecz Spółdzielni,
  a konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych powiadomień i informacji.

11.              Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółdzielnia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym profilowany.