W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
W OBRONIE SPÓŁDZIELCÓW !!

W OBRONIE SPÓŁDZIELCÓW !!

11 VIII 2022, 12:38:00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

            Szanowna Pani

                                                                Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska  

                 ul. Wawelska 52/54

              00-922 Warszawa

 

      Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawuje zarząd budynkami położonymi w Gnieźnie, Pobiedziskach i Kłecku. W naszych zasobach znajduje się 8.590 mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Spółdzielnia dokonuje zakupu ciepła systemowego dla swoich mieszkańców od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie i rozlicza koszty zakupu na zasadach określonych w art. 45a ust. 9-10 Ustawy Prawo Energetyczne i Polskiej Normy PN-EN-834 i 835 oraz na podstawie Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20.04.2021r.


W okresie od września 2020r do sierpnia 2022r w omawianych nieruchomościach koszty zakupu ciepła systemowego drastycznie wzrosły co przedstawia poniższa tabela:


 

Cena za zamówioną moc cieplną netto w zł

Wzrost o w %

Cena ciepła za 1GJ netto w zł

Wzrost o w %

Cena opłaty stałej za usługi przesyłowe netto w zł

Wzrost o w %

Cena za usługi przesyłowe zmienne netto w zł

Wzrost o w %

Taryfa od 01.09.2020r

6.951,48

Spadek o 4,96

37,72

0,80

2.856,18

13,47

12,08

18,32

Taryfa dla ciepła od 08.12.2021r

8.165,03

17,46

46,01

21,98

2.584,37

Spadek o 10,52

11,25

Spadek o 7,37

Taryfa dla ciepła od 04.05.2022r

9.504,43

16,40

53,35

15,95

2.781,76

7,63

12,06

7,20

Taryfa dla ciepła od 01.08.2022r

10.425,27

9,69

95,65

79,29

3.542,20

27,33

15,17

25,79

Wzrost taryfy od 01.09.2020r do 01.08.2022r

 

49,97

 

153,58

 

24,02

 

25,58

 

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na przestrzeni omawianego przedziału czasowego najwyższy wzrost odnotowano w opłatach za 1 GJ o 153,58 %.

Zasoby Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyposażone są w termozawory, elektroniczne podzielniki kosztów ciepła oraz wodomierze z odczytem radiowym.

Budynki z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłą wodą użytkową zasilane z sieci ciepłowniczej podzielone są na poszczególne cykle rozliczeniowe. Każdy cykl rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy. Rozliczenie zużycia energii cieplnej obejmuje okres od października do lutego następnego roku włącznie. W rozliczeniu brane są pod uwagę wnoszone zaliczki od mieszkańców na poczet c.o oraz koszty zakupu energii cieplnej z 12 miesięcy. Rozliczenia dla mieszkańców wykonywane są w terminie trzech miesięcy licząc od pełnego następnego miesiąca po miesiącu w którym dokonano odczyt.

Rozliczenie centralnego ogrzewania określa również wysokość zaliczki na kolejny sezon grzewczy. Gwałtowne zmiany taryfy dla ciepła, zmiany stawki VAT oraz przepisów sprawiają, że dotychczasowe uregulowania zarówno te ustawowe jak i regulaminowe przestają spełniać swoją rolę.

Wysoki wzrost cen za ciepło powoduje gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej wielu rodzin zamieszkujących nasze zasoby. W przeważającej części są to emeryci i młodzi ludzie, których za chwilę nie będzie stać na zakup tak drogiego ciepła.

  Rozumiemy sytuację geopolityczną, która spowodowała ogromne zawirowania w wielu naszych domach, ale jednocześnie oczekujemy, że zostaną szybko podjęte działania ustawowe, które chociażby częściowo złagodzą szybko rosnącą cenę ciepła.

  Mamy nadzieję, że przedstawiony przez Ministerstwo projekt specjalny dla użytkowników ciepła systemowego ,,Mechanizm 40%” będzie obejmował również tych dostawców ciepła, którzy dokonali wysokich zmian taryf w roku 2022 a nie tylko tych, którzy dopiero je planują.

  Informujemy, również że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie dostarcza ciepło do 12 budynków w Pobiedziskach, w których posiadają swoje kotłownie gazowe. Przedsiębiorstwo posiada wynegocjowaną z PGNiG taryfę gazową, która obowiązuje do 31.12.2022r.

  Z informacji przekazanej przez PEC Gniezno wynika, że nowa taryfa gazowa wzrośnie o 500% i spowoduje ona po stronie odbiorców czyli spółdzielców 5 krotny wzrost opłat.

  Również trudna sytuacja występuje w jednym z bloków spółdzielczych do którego ciepło dostarczane jest z kotłowni olejowej należącej do podmiotu zewnętrznego (Wspólnoty która obsługuje 2 budynki). Wspólnota ustaliła nową cenę GJ na 280 zł brutto i jest ona wyższa o 124% od poprzednio obowiązującej.

  Prosimy o podjęcie pilnych działań związanych z wprowadzeniem systemowych rozwiązań obejmujących cały rynek dostawy ciepła dla klienta indywidualnego.

  Szybkie decyzje są konieczne z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy.