W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
22 października 2021 r., Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
Aktualności

wróć
Kolejna nowelizacja ustawy „ śmieciowej”

Kolejna nowelizacja ustawy „ śmieciowej”

10 IX 2021, 12:38:00
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
systemie gospodarowania odpadami z uwagi na konieczność wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności przez:

- obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;

- ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Zmiany te w szczególności dotyczą m.in. takich spraw jak:

- w przypadku gdy właściciel nieruchomości w porozumieniu z gminą zapewni indywidualne oznakowanie pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni identyfikację osób wytwarzających odpady w lokalach w budynku wielorodzinnym , rada gminy może, w drodze uchwały wdrożyć system, który pozwoli na rozliczanie poszczególnych mieszkańców np. bloku z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Możliwe będzie odejście od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za nieselektywne zbieranie odpadów. Pozwoli to na indywidualne składanie deklaracji i wnoszenie opłat przez użytkowników lokali ;

- minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnej zbiorki wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła po spełnieniu określonych w ustawie warunków;

- ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł);

- podwyższona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych- 1,3% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120L, co umożliwi efektywne rozłożenie kosztów systemu pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;

-organy samorządowe w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji mogą wykorzystywać informacje i dane znajdujące się w ich posiadaniu w tym przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych;

-gmina będzie mogła zróżnicować częstotliwość odbierania odpadów w zależności od ich ilości i rodzaju, przy czym w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych i bio nie może być rzadsza niż raz na tydzień w budynkach wielorodzinnych i nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

-właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisu o możliwości wprowadzenia systemu identyfikacji osób segregujących odpady, który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

(d.z.)

FOTO: archiwum GSM