W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
22 października 2021 r., Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
Aktualności

wróć
Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zatrudni: INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatrudni: INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

26 VIII 2021, 08:25:00

Ogólny zakres obowiązków:

- nadzór nad robotami remontowymi, udział w ich odbiorach oraz weryfikacja kosztorysów robót,

- nadzór nad dokonywanymi przeróbkami w lokalach,

- udział w opracowywaniu planów remontowych

- wykonywanie przeglądów technicznych budynków,

- przeprowadzanie wizji w budynkach i lokalach,

- udział w komisjach technicznych, przetargach.

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne budowlane,

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

- posiadanie uprawnień budowlanych,

- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,

- znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),

- bardzo dobra organizacja czasu pracy,

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość zagadnień utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych.

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- stabilne zatrudnienie,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- pracę w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- oczekiwania finansowe,

- prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- oferty należy składać w biurze podawczym Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Budowlanych 2 w Gnieźnie, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: sekretariat@sm-gniezno.pl

 

Zgoda kandydata do pracy:

- klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji

- zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 pkt 1-6 Kodeksu Pracy a przekazanym w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub innych dokumentach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W  GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zasadach na jakich  przetwarza  dane osobowe w procesie rekrutacji

 

 

1.    Administrator danych:

nazwa administratora:  Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

adres: ul. Budowlanych 2,62-200 Gniezno,

e-mail: sekretariat@sm-gniezno.pl

tel: (61) 426-54-25 wew.105

Spółdzielnia zarejestrowana jest w  Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000043240, NIP: 7840002826, REGON: 000488540. 

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

w Spółdzielni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się osobiście pok. nr 36 II piętro, telefonicznie 61 426 54 25 wew.119

lub e-mailowo na adres: iod@sm-gniezno.pl

 

3.    Celem przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest:

przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w celu nawiązania współpracy

4.    Podstawa prawna przetwarzania danych:

- w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy:

ü  imię (imiona) i nazwisko;

ü  data urodzenia;

ü  dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o pracę;

ü  wykształcenie;

ü  kwalifikacje zawodowe;

ü  przebieg dotychczasowego zatrudnienia

wypełnienie obowiązku prawnego zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

 

- inne dane niż wskazane w przepisach prawa pracy podane z inicjatywy osoby ubiegającej się o pracę

na podstawie wyrażonej zgody osoby udostepniającej dane zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO w związku z art. 221a § 1, art. 221b § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

 

5.    Udostępnienie danych osobowych:

Dane  pozyskane w procesie rekrutacji  nie będą przekazywane innym odbiorcom niż upoważnieni pracownicy i kadra zarządzająca. Odbiorcą danych może być również działający na zlecenie podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na rzecz administratora danych i inne podmioty którym administrator jest zobowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa.

6.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

7.                Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe  zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji.  Z osobą z którą zostanie nawiązana współpraca przechowywane będą 
wraz z pozostałymi dokumentami pracowniczymi  przez okres 10 lat, licząc od momentu zwolnienia pracownika.

8.    Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody,
  • prawo przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.    Źródło pochodzenia danych:

 

od osoby, której dane dotyczą

 

10. Wymóg podania danych:

podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie przekazanie  spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.

 

 

                                                                                               Administrator danych osobowych:

…………………………………………….

( podpis osoby udostępniającej dane osobowe)

 

 

 

………………………………                                               …………………., dnia …………

          Imię i nazwisko

………………………………

 

………………………………

 (adres do korespondencji)

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATA DO PRACY

W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie innych niż wskazanych na podstawie prawa moich danych osobowych zawartych  w dostarczonej  przeze mnie dokumentacji  na potrzeby procesu rekrutacji, prowadzonej przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową  na stanowisko …………………………………………………………………………………………………
w zakresie umowy …………………………………………………………………………….

Mam świadomość, iż podaję dane osobowe  w pełni dobrowolnie i mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę w formie pisemnej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem.

 

Oświadczam, że zostałam/zostałem zapoznana/y z klauzulą informacyjną dla kandydatów
do pracy w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

 

                                                                       ………………………………………………….

                                                                              Podpis osoby udostępniającej dane osobowe

FOTO: Internet