W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
Posiedzenie Rady Nadzorczej GSM

Posiedzenie Rady Nadzorczej GSM

27 IV 2021, 14:46:00

W poniedziałek 26.04.2021r. podczas zdalnego posiedzenia, członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę nr 14/2021 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok, oraz przyjęli informacje na temat:
- zaległości czynszowych w I kwartale 2021r.
- postępu prac związanych z podłączeniem instalacji gazowej w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłecku.
Zarówno raport biegłych rewidentów jak i informacja Działu Prawnego na temat zaległości czynszowych w I kwartale 2021 roku były wcześniej szeroko omawiane i analizowane przez Komisję Rewizyjną podczas posiedzenia w dniu 22 kwietnia. W opinii komisji przedstawionej członkom Rady przez p. Bronisława Kozłowskiego sprawozdanie finansowe Spółdzielni zgodnie z umową akceptowaną przez Radę Nadzorczą zostało zbadane przez Firmę Audytorską nr 1838 CONTROLLING , Kancelaria Biegłych Rewidentów - Kaczmarek , Adamczyk s.j. ze Słupcy. Sporządzone sprawozdanie finansowe za okres 1.01 - 31.12.2020 r. w/g opinii biegłych - zostało sporządzone zgodnie z art.49 Ustawy o Rachunkowości
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Biegli nie stwierdzili żadnych zniekształceń.Ocena finansowa za 2020 r jest pozytywna, na co wskazują wskaźniki finansowo-ekonomiczne. Spółdzielnia jest rentowna i wypłacalna pomimo występującej pandemii w 2020 r .

Spółdzielnia w całości finansowała swoją działalność z własnych środków finansowych bez pomocy państwa i Unii. Pomimo częściowego spadku zysku w stosunku do 2019r. spółdzielnia jest nadal w pełni wypłacalna. Nie grozi jej likwidacja lub upadłość. Zdaniem Komisji Rewizyjnej w/g opinii biegłych Zarząd zasługuje na pozytywną ocenę za 2020 rok.
2. Analiza zaległości czynszowych za I kwartał 2021 wykazała że:
- wysłano wezwań do zapłaty w stosunku do 685 dłużników
- wniesiono 18 pozwów do sądu za zaległości mieszkaniowe i garażowe
- skierowano 41 wniosków do komornika o egzekucję
- kontynuowano 2 postępowania eksmisyjne
Ocena Komisji Rewizyjnej w zakresie działania sekcji prawnej w/w zakresie jest pozytywna. Ostatnim tematem posiedzenia Rady była informacja Zarządu na temat doprowadzenia gazu wysokometanowego E do budynków spółdzielczych w Kłecku. Na prośbę zainteresowanych mieszkańców nieruchomości przy ul. Armii Poznań 1, 2 i we współpracy z Polską Spółką Gazowniczą w marcu 2018 roku rozpoczęto rozmowy w powyższej sprawie. Po zgromadzeniu wymaganych prawem dokumentów w marcu 2020 roku Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała warunki techniczne do przyłączenia gazu. Uruchomienie instalacji gazowej w jednym z budynków miało miejsce w dniach 14-15 grudnia 2020 roku. W kolejnym budynku po wykonaniu części wspólnych instalacji z powodu nieprzychylnych warunków atmosferycznych, w porozumieniu z mieszkańcami prace przerwano do maja 2021 roku.

J.W.