Aktualności

wróć
Ciepła woda - co zrobiliśmy

Ciepła woda - co zrobiliśmy

1 IV 2021, 13:55:00
Pierwszym budynkiem w którym zdemontowaliśmy niebezpieczne indywidualne podgrzewacze gazowe,

 

zastępując je nową instalacją doprowadzającą do mieszkań ciepła wodę podgrzewaną w węźle cieplnym była nieruchomość przy ul. Sobieralskiego 9 w Gnieźnie. Bezpośredni wpływ na wprowadzenie zmiany systemowej miały wydarzenia z lata 2013 r, kiedy dostawca paliwa gazowego po stwierdzeniu obecności tlenku węgla w kubaturze kilku łazienek wyłączył jedno z przyłączy, pozbawiając 55 gospodarstw domowych możliwości korzystania z gazu. Po tygodniu uzyskaliśmy możliwość warunkowego uruchomienia kuchni gazowych w tych mieszkaniach, jednak pod warunkiem jednoczesnego, trwałego odłączenia gazowych podgrzewaczy wody przepływowej. Z uwagi na brak zgody zakładu kominiarskiego w sprawie przywrócenia dalszej eksploatacji istniejącego w budynku zbiorczego systemu odprowadzania spalin gazowych, mieszkańcy stracili możliwość korzystania z ciepłej wody przez kolejne 6 miesięcy. Ponieważ organizowane w międzyczasie spotkania z mieszkańcami, jak również przeprowadzane ankiety wykazały zdecydowanie negatywne nastawienie właścicieli do przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni koncepcji podgrzewania wody w systemie cieplika, zleciliśmy wykonanie ekspertyzy systemu kominowego podmiotowi zewnętrznemu. Skorzystaliśmy z usług znanej Pracowni Analiz Spalinowo- Wentylacyjnych z Siemianowic Śląskich, która po przeprowadzeniu pomiarów we wszystkich pionach mieszkań, w sierpniu 2013 przekazała nam gotowe opracowanie. W oparciu o otrzymaną ekspertyzę przeprowadziliśmy wśród mieszkańców kolejną ankietę w której umieściliśmy również kilka wnioskówwyjętych z opracowania - w tym stwierdzenie, że przy zawodności istniejącego zbiorczego systemu odprowadzania spalin, wykonanie wszystkich zaleceń kominiarskich, jak również szczegółowe zastosowanie się do wszystkich norm i rozporządzeń w dalszym ciągu nie eliminuje do końca ryzyka pojawienia się zagrożenia w postaci emisji tlenku węgla do pomieszczeń. Tym razem większość właścicieliopowiedziała się za likwidacją junkersów i budową nowej instalacji, upoważniło Spółdzielnię do zlecenia opracowania technicznego i wyboru wykonawcy robót. Po wykonanej przez PEC przebudowie węzła cieplnego, wykonanie robót zleciliśmy wybranej w drodze przetargu doświadczonej firmie „Pro-Eko-Term” z Poznania. Rozpoczęte pod koniec roku prace ostatecznie zostały zakończone w lutym 2014 r. Ponieważ odcinki pionowe nowej instalacji przeprowadzono w nieczynnych zbiorczych kanałach spalinowych, ku zadowoleniu mieszkańców nie doszło do istotnych uszkodzeń budowlanych w pomieszczeniach łazienek a ostateczne straty okazały się wręcz minimalne. Przeprowadzona w sposób profesjonalny i mało uciążliwy dla mieszkańców zmiana systemowa spowodowała zainteresowanie sprawą mieszkańców sąsiednich budynków wysokich przy ul. Sobieralskiego 11 i 13, w których w krótkim czasie, bo jeszcze w roku 2014 zostały uruchomione nowe instalacje ciepłej wody. W tym samym roku zmianę sposobu podgrzewania wody użytkowej przeprowadziliśmy również w budynku wysokim przy ul. Roosevelta 88 a na przełomie roku 2015/2015 oraz rozpoczęliśmy montaż instalacji w 55- co rodzinnym budynku przy ul. Roosevelta 108. W roku 2015 opierając się na wnioskach wnoszonych przez mieszkańców,dodatkowo potwierdzonych wynikami przeprowadzonych ankiet zrealizowaliśmy zaplanowaną zmianę systemową w budynkach przy ul. Roosevelta 92, 100 i 112. W roku następnym, tj. 2016 zmianę systemową przeprowadziliśmy w grupie budynków przy ul. Staszica nr 6, 8 i 10,które należą do najstarszych zasobów naszej Spółdzielni. Mimo modernizacji węzła pod kątem dodatkowej funkcji podgrzewania wody, z możliwości wprowadzenia z nowego systemuzrezygnowali mieszkańcy sąsiedniego budynku przy ul. Staszica 4. W tym samym 2016 roku z uwagi na zgłaszane przez zakład kominiarski częste zakłóceniaw systemu odprowadzania spalin, w trybie pilnym zmianę sposobu podgrzewania wody przeprowadziliśmy również w budynku przy ul. Libelta 58. Wiosną 2016 po wielokrotnych korektach terminów rozpoczęliśmy prace związane z budową nowej instalacji ciepłej wody w kompleksie 5- ciu budynków przy ul. Barciszewskiego 8, 10 i 12, oraz Paczkowskiego 24 i Roosevelta 49. Mimo, że nowy, dwufunkcyjny węzeł cieplny dla tego kompleksu był gotowy od dwóch lat, rozpoczęcie prac było systematycznie blokowane przez systematyczne wnoszenie przez dwóch właścicieli mieszkań zastrzeżenia do dokumentacji technicznej. Przystąpienie do robót instalacyjnych umożliwiła wprowadzona w roku 2015 liberalizacja przepisów pozwalająca na wykonanie nowej instalacji ciepłej wody bez sporządzenia projektu technicznego i bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę. W drugiej połowie 2016 roku zmianą systemową zostały objęte również budynki przy ul. Zabłockiego 28, 30, 36 i 38, oraz przy ul. Sikorskiego 11, 13, 15 i 17. Kolejny etap realizacji zmian został przeprowadzony w roku 2017 został zapoczątkowany budową nowej instalacji c.w. w 30- rodzinnym budynku przy ul. Paczkowskiego 1 i był kontynuowany w 80- cio rodzinnych budynkach przy ul. Budowlanych 1, 3, 5, 7 i 9. W roku następnym, tj. 2018 zmiana systemowa objęła 11 budynków, w tym 7 nieruchomości w kompleksie ulic Libelta i Roosevelta, a następnie55- rodzinny budynej przy ul. Roosevelta 104, 90- rodzinny budynek przy ul. Budowlanych 40-54 i budynki przy ul. Sikorskiego 2 i 4. W roku 2019 przebudową został objęty kompleks 8- - miu 30- rodzinnych ul. Budowlanych 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18, następnieprzy ul. Budowlanych 11, 13, 15 i 17. W tym samym roku, z uwagi na przystąpienie do programuzmiany systemowejbędących w obcej administracji budynków przy ul. Budowlanych 21 i 25, ( z uwagi na zasilanie z tego samego węzła cieplnego) zostaliśmy zmuszeni do wcześniej nie planowanej przebudowy w naszych budynkach przy ul. Budowlanych 19 i 23. Do kończ roku 2019 zmianą systemową został objęty również kompleks budynków przy ul. Sikorskiego 18, 20 i 22.W roku 2020 po zrealizowaniu prac w budynkach przy ul. Sobieskiego 3, 4 i 5-6, oraz w budynkach przy ul. Zabłockiego 16, 18, 24 i 26 z uwagi na pojawienie się pandemiizostaliśmy zmuszeni do wstrzymania robót. Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych wykonawca stracił możliwość wchodzenia do mieszkań, jednak kontynuował roboty montażowe instalacji poziomych w piwnicach budynków przy ul. Sikorskiego 5, 7, 9 i Zabłockiego 32. W roku bieżącym tj. 2021, udało się dokończyć montaż mieszkaniowych instalacji ciepłej wody w w/wym. budynkach przy ul. Sokorskiego 5, 7 i 9, oraz rozprowadzić poziome rurociągi zasilające i cyrkulacyjne c.w.w piwnicach budynków przy ul. Laubitza 12 i 14. Od roku 2013 do dziś niebezpieczne gazowe podgrzewacze wody zostały zdemontowane łącznie z 73 budynkach, (w 2976 mieszkaniach) w których obecnie ciepła woda podgrzewana jest ciepłem systemowym. Tym samym, do ostatecznej realizacji zakończenia programu likwidacji junkersów i korzystania w całości zasobów nasze Spółdzielni z ciepłej wody podgrzewanej ciepłem systemowym pozostało jeszcze 45 budynków (1101 mieszkań). Podczas realizacji dotychczasowych zadań właściciele mieszkań w większości przypadków skorzystali z zaproponowanej przez Spółdzielnię zwrotnej pomocy finansowej, spłacanej w formie dodatkowej kwoty wnoszonej w comiesięcznym czynszu na indywidualne konto funduszu remontowego nieruchomości, do czasu spłaty wszystkich kosztów związanych z przeprowadzoną inwestycją. Obecnie, z uwagi na nasilenie pandemii wszystkie prace montażowe zostały zawieszone. Natomiast dostawca ciepła (PEC Gniezno) pod kątem przyszłych instalacji ciepłej wody użytkowej już zamontował kolejne dwufunkcyjne węzły cieplne w budynkach przy ul. Sikorskiego 6, 10, 14 i 16, oraz w budynkach przy ul. Staszica 19 i 21, jak również zamówił kolejne, dla budynków zasilanych obecnie z węzła grupowego WG5, tzn. nieruchomości przy ul. Zabłockiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, oraz przy ul. Staszica 15 i 17.

 

 Gnieźnieńska SM (AJ)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem