W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
Pismo Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019r w sprawie udostępniania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej jej członkom

Pismo Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019r w sprawie udostępniania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej jej członkom

15 VII 2019, 09:42:00

Ministerstwo Finansów

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

 

 

 

DR1.5101.117.2019

Pan Jerzy Jankowski

Prezes Zarządu

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

W związku z otrzymanym pismem znak:463/2019 dotyczącym udostępniania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej jej członkom przed zgromadzeniem przedstawicieli członków spółdzielni , Departament Rachunkowości i rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, co następuje.

Spółdzielnie mieszkaniowe jako jednostki posiadające osobowość prawna prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe zgonie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (dz. U. 2019 poz. 351), z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. , poz. 1285 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r., poz. 845 ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem przedstawicieli.

W myśl art. 45 ust. 1F ww. ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym prolifem zaufanym ePUAP.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorstw Krajowego rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym oryginał sprawozdania finansowego ma określona postać elektroniczną; w konsekwencji wydruk papierowy jest jedynie jego kopią.

Ponieważ członkom spółdzielni należy udostępnić oryginał sprawozdania finansowego, zatem zrealizowanie obowiązku wynikającego z ww. art. 68 ustawy o rachunkowości w opinii Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, może nastąpić np. poprzez wgląd w sprawozdanie finansowe na stanowisku komputerowym zorganizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową.

Niemniej jednak wskazujemy, że kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym, udostępnienie sprawozdania finansowego (art. 4 ust. 5 o rachunkowości).

Warszawa, dnia 10 maja 2019r. Joanna Dadacz

Dyrektor departamentu

Rachunkowości i Rewizji Finansowej

 

Mat. źródłowy

Informacje i Komunikaty 6/2019