W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
19 listopada 2019 r., Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei
Aktualności

wróć
Krajobraz po Walnym

Krajobraz po Walnym

14 V 2019, 07:06:00
W dniach od 06.05.2019r. do 11.05.2019r odbyło się Walne Zgromadzenie członków Gnieźnieńskiej SM.

Zostało ono podzielono na 8 części co jest zgodne z uchwałą nr 1/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz uchwałą nr 4/2019 Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Przyjęcie protokołu z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia GSM podzielonego na części z dnia 16.05.2018 roku.

6. Wybory Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 oraz przedstawienie kierunków działań na lata następne.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.

10. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

11. Informacja dotycząca przeprowadzonej lustracji działalności Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2012 – 2014.

12. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt.: 7, 9, 10 porządku obrad.

13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej GSM.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z porządkiem obrad uczestniczący w zebraniach podejmowali uchwały w sprawach:

Ø przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Ø przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ø zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok,

Ø podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,

Ø oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019,

Ø zatwierdzenie założeń organizacyjno-finansowych dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa garaży,

Ø realizacji wniosków wynikających z listu polustracyjnego.

Zebrania przebiegały oprócz nielicznych incydentów w spokojnej atmosferze.

Zarząd Gnieźnieńskiej SM w osobach Zdzisław Kujawa i Roman Klejborowski prawie bez głosów przeciwnych uzyskali absolutorium, za co serdecznie dziękuję. Przyjęto również wszystkie zaproponowane uchwały.

W końcowej części obrad dyskutowano problemach, z jakimi przychodzi się borykać mieszkańcom naszych osiedli. Gnieźnieńska SM (r) ©

FOTO: archiwum GSM

 

 

Autor:
Email (Twój adres email nie zostanie upubliczniony):
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: