W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
20 sierpnia 2019 r., Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
Aktualności

wróć
Zlustrowano Spółdzielnię

Zlustrowano Spółdzielnię

15 II 2019, 09:38:00

1. Ustawową podstawą prawną zawarcia umowy przeprowadzenia lustracji są postanowienia art. 91 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zmianami).

Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2018 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, a Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Gnieźnie, ul. Budowlanych 2.

2. Podmiotem zarządzającym przeprowadzenie lustracji jest Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, który do przeprowadzenia lustracji w zakresie merytorycznym i na warunkach określonych w umowie upoważnił lustratorów:

– Stanisława Witeckiego: uprawnienia lustracyjne KRS nr 4401/99, który przeprowadził lustrację: wstęp i punkty; 1; 3; 5; 6.2.3; 7, 8, 9 i zakończenie,

– Marię Kantorską: uprawnienia lustracyjne KRS nr 5159/2014, wykonała: część wstępną i punkty: 2; 4; 6 (bez 6.2.3);

działających na podstawie upoważnień wystawionych w dniu 31.08.2018 roku przez Jerzego Jankowskiego – Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, które zostały okazane Zarządowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lustrowanej Spółdzielni.

3. Dane identyfikacyjne Spółdzielni:

– NIP: 784-00-02-826

– REGON: 000488540

– KRS: 0000043240

– Numery: tel. 614265425; fax: 61 4262979

e-mail: sekretariat@sm-gniezno.pl

– www.sm-gniezno.pl

4. Zakres tematyczny lustracji obejmował następujące zagadnienia:

4.1. Badanie w zakresie realizacji przez Spółdzielnię wniosków przedstawionych jej na podstawie poprzedniej lustracji oraz zaleceń przekazanych w wyniku kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez podmioty uprawnione.

4.2. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni:

– Statut oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów).

– Działalność organów Spółdzielni.

– Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.

4.3. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych) oraz racjonalność ich wykorzystania.

4.4. Sprawy członkowskie, tytuły prawne do lokali i dyspozycja lokalami.

4.5. Działalność inwestycyjna.

4.6. Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

– Stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych.

– Koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali.

– Gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych.

– Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni.

– Treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło).

4.7. Zagadnienia potrzeb technicznych nieruchomości.

– Nadzór techniczny i ustalanie potrzeb technicznych nieruchomości oraz kolejności ich zaspokajania, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych.

– Akumulacja środków finansowych na remonty.

– Wykonawstwo robót związanych z potrzebami technicznymi nieruchomości (tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja).

4.8. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

– Podstawy normatywne gospodarki finansowej.

– Stan funduszy, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

– Rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni.

– Obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych.

– Terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON).

– Dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych.

– Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.

4.9. Ocena realizacji przez Spółdzielnię niektórych obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

5. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią, aZwiązkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 89 Prawa spółdzielczego jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

6. Badanie lustracyjne przeprowadzono w oparciu o:

– Uchwałę Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 11.01.2011 r. w sprawie instrukcji lustracji przeprowadzanych przez ZRSM RP,

– Instrukcję w sprawie lustracji przeprowadzanych przez ZRSM RP w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości mieszkaniowej,

– Ramowy konspekt pełnej lustracji działalności spółdzielni mieszkaniowej,

– Instrukcję o lustracji organizacji spółdzielczych (załącznik do Uchwały ZO KRS nr 9/2010 z dnia 01.07.2010 r.).

Układ chronologiczny protokołu dostosowano do układu porządkowego „Ramowego konspektu pełnej lustracji działalności spółdzielni mieszkaniowych”.

7. Lustrację rozpoczęto w dniu 05 listopada 2018 r., zakończono dnia 31.01.2019 r.

8. W badanym okresie Zarząd Spółdzielni działał w następującym składzie:

– Zdzisław Kujawa Prezes Zarządu

– Roman Klejborowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych, Główny Księgowy

7. W dniu 05 listopada 2018 r. lustratorzy na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej omówili tematykę badań lustracyjnych, prosząc Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powiadomienie pozostałych członków Rady o rozpoczęciu czynności lustracyjnych. W trakcie spotkania poinformowano o możliwości rozszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu standardowego określonego „Ramowym konspektem pełnej lustracji działalności spółdzielni mieszkaniowej”.

Rada Nadzorcza ani Zarząd nie wnieśli wniosków dotyczących rozszerzenia zakresu tematycznego badania lustracyjnego.

8. Ustalenia lustracji zostały oparte na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych do badania dokumentów źródłowych, sporządzonych analitycznie zestawień.

Informacji i wyjaśnień w trakcie badań lustracyjnych udzielali: członkowie Zarządu oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i w miarę potrzeb inni pracownicy Spółdzielni.

9. Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli w dniu 05.11.2018 roku pod poz. nr 1.

Protokół z lustracji został przyjęty przez Zarząd Gnieźnieńskiej SM i Radę Nadzorczą.

Gnieźnieńska SM

FOTO: archiwum GSM

Autor:
Email (Twój adres email nie zostanie upubliczniony):
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: