W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
SA: Oczekujący na lokal nie może być członkiem spółdzielni

SA: Oczekujący na lokal nie może być członkiem spółdzielni

15 X 2018, 14:50:00
Zmienione przepisy nie pozwalają, by członkiem spółdzielni mieszkaniowej była osoba, której nie przysługuje żaden lokal znajdujący się w zasobach spółdzielni -

 wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wobec wygaśnięcia członkostwa tych osób z mocy prawa, nie ma potrzeby podejmowania w ich sprawie uchwał.

Takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której powód - Olgierd O. (dane zmienione) domagał się uchylenia uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej o pozbawieniu go członkostwa. Wyjaśnił, że zawarł ze spółdzielnią w 2008 r. przedwstępną umowę określającą warunki budowy lokalu i został przyjęty w poczet członków. Mimo wypowiedzenia umowy w następnym roku, nadal figurował w rejestrze. Dopiero w 2016 r. spółdzielnia powołując się brak tytułu prawnego do lokalu lub udziału w nieruchomościach pozostających w jej zasobach podjęła uchwałę o skreśleniu go z rejestru.

Statut określa przyczynę wykreślenia

Sąd I instancji uwzględnił jego żądanie i uchylił uchwałę. Podkreślił, że przyczyny skreślenia członka spółdzielni z powodu niewykonywania przez niego obowiązków statutowych, muszą wynikać ze statutu (art. 24 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze). To, że przepisy dają spółdzielni w tej sprawie wolną rękę, nie oznacza, że może ona ten katalog przyczyn swobodnie rozszerzać. W tej sprawie statut pozwanej spółdzielni nie przewidywał, że warunkiem członkostwa jest dysponowanie prawem do lokalu, a to oznaczało, że zaskarżona uchwała była niezgodna z prawem.

Rewolucyjne zmiany

Sąd odwoławczy przedstawił jednak inny pogląd na sprawę i powództwo oddalił. Zwrócił uwagę, że po dniu 9 września 2017 r., a więc po wejściu w życie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej zostało powiązane z tytułem prawnym do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni (art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obecnie nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej następuje zatem z mocy prawa jako skutek nabycia, zbycia lub wygaśnięcia tytułu prawnego do takiego lokalu. To oznacza, ze zbycie albo wygaśnięcie prawa do lokalu w spółdzielni powoduje, iż z mocy prawa traci się członkostwo w niej. Spółdzielnia nie ma już w takich sytuacjach, kompetencji do kształtowania składu osobowego członków. Nie może zatem podejmować uchwały o wykluczeniu czy wykreśleniu danej osoby z rejestru. Innym skutkiem tych zmian jest utrata statusu członków spółdzielni przez tzw. członków oczekujących. Co istotne, zmienione przepisy mają zastosowanie również do stanów faktycznych dotyczących nabycia lub utraty członkostwa w spółdzielni, które miały miejsce przed ich wejściem w życie (art. 10 ustawy zmieniającej, Dz.U. 2017 poz. 1596).

Źródło: LEX