W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
I po Walnym !

I po Walnym !

15 V 2018, 09:47:00
W dniach od 07.05.2018r. do 14.05.2018r. odbyło się podzielone na 8 części Walne Zgromadzenie Członków Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków GSM podzielonego na części z dnia 05.05.2017 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz kierunków działań na lata następne.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.

8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

9. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt.: 6, 7, 8, porządku obrad.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 roku,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,

- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2018,

- zmian Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gnieźnie przy ul. Staszica i Cichej ,

- zbycie części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gnieźnie na os. Jagiellońskim 46.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzone w życie z dniem 1 lipca 2017 roku spowodowały wzrost liczby członków spółdzielni. W związku z powyższym starano się zabezpieczyć odpowiednie pomieszczenia, aby wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Niestety frekwencja zaskoczyła, ale na minus.

Na 10861 uprawnionych na Walne Zgromadzenie przybyło178 członków, co stanowi 1,64% . tak niskiej frekwencji nie było od lat. Podobne zachowanie członków można było zaobserwować na wszystkich grupach w tym również w Kłecku i Pobiedziskach. Uczestniczący w zebraniach udzielili przy jednym głosie wstrzymującym absolutorium Prezesowi Zarządu Zdzisławowi Kujawie i zastępcy Prezesa Romanowi Klej borowskiemu. Zebranie przebiegało w spokojnej i rzeczowej atmosferze.

Zarząd Gnieźnieńskiej SM dziękuje za udzielone absolutorium i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Gnieźnieńska SM (r)

FOTO: archiwum GSM

 

 

 


Autor:
Email (Twój adres email nie zostanie upubliczniony):
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: