W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na remont 12 loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na remont 12 loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego

14 II 2018, 09:46:00


 wraz z remontem i uszczelnieniem 4 boków na całej wysokości budynku lokalizacja: Gniezno, os Kazimierza Wielkiego 49

. • Oferty zawierającą cenę ryczałtową za wykonanie usługi wraz okresem gwarancji i terminem wykonania należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w Gnieźnie przy ul. Budowlanych 2 ( pok. 34 ) do dnia 27.02.2018 godz. 1300.

• Zakres robót:

- naprawa uszkodzonych tynków,

- naprawa loggii polegająca na skuciu istniejących posadzek, wymianie obróbek blacharskich,wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej 5,2 mm oraz wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko,

- zagruntowanie ścian i uzupełnienie styropianu na,

- kołkowanie styropianu z wklejeniem siatki zbrojącej,

- zagruntowanie powierzchni z wykonaniem tynku cieńkowarstwowego.

- wymalowanie elewacji wewnątrz loggii i na zewnątrz

- wszelkie inne niezbędne prace konieczne do wykonania zadania a nie ujęte w ogłoszeniu,

• Do oferty należy dołączyć

- zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

- karty materiałowe wg Prawa budowlanego,

- referencje.

- wykaz robót o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich latach

-kserokopie wpłaty wadium w wys. 5.000,00 zł słownie: pięćtysięcy00/100zł. Wadium można wpłacić do dnia 27.02.2018. przelewem na konto PKO 29 1020 4115 0000 9602 0001 7301. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018 o godz 1000.

W przypadku wygrania przetargu, a nie podpisaniu umowy w terminie 7 dni wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ogłoszony w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej