W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem pomieszczenia gospodarczego, położonego w budynku w Gnieźnie przy ul.Wrzesińskiej 34A o powierzchni: 7,24 m2

13 X 2017, 10:44:00


Cena wywoławcza za pomieszczenie wynosi : 20,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2

o godz.1200

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Lokal oglądać można w dniu 03.11.2017 r.

w godz. 1000 - 1100 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Sp-ni wadium w wysokości : 500,00 zł najpóźniej do godz. 800 w dniu 06.11.2017 r., oraz dostarczenie zaświadczenia o braku zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zaświadczenia nie są wymagane w przypadku rozpoczęcia – rejestracji działalności gospodarczej przez przyszłego użytkownika.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 15 listopada 2017 r.

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 15.11.2017 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 12 tel. 061-426-54-25 wew. 129. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl