W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
19 lipca 2018 r., Imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława
Aktualności

wróć

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem boksu nr 61 o powierzchni użytkowej 15,17 m2

5 X 2017, 08:17:00

położonego w budynku Pasażu na os.Jagiellońskim na działalność handlowo-usługową:

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi : 60,00 zł plus 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2

o godz.1300

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym boksu handlowego będącego przedmiotem przetargu.

Boks oglądać można w dniu 18.10.2017 r.

w godz. 1000 - 1100 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Sp-ni wadium w wysokości : 1.000,00 zł najpóźniej do godz. 800 w dniu 19.10.2017 r., oraz dostarczenie zaświadczenia o braku zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zaświadczenia nie są wymagane w przypadku rozpoczęcia – rejestracji działalności gospodarczej przez przyszłego użytkownika.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 31października 2017 r.

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 31.10.2017 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu. W wynajmowanym lokalu najemca zobowiązany jest posiadać licznik energii elektrycznej i zimnej wody.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 12 tel. 061-426-54-25 wew. 129. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl