W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
22 października 2021 r., Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
Aktualności

wróć

Właściciel sam decyduje o utrzymaniu w czystości miejsc na pojemniki na śmieci

16 VIII 2017, 11:56:00

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek uchwalenia regulaminu , który określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Regulamin ten ma określać zasady:

- prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania śmieci przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- uprzątania błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

- mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

- określać rodzaj i minimalną ilość pojemników na odpady komunalne, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

- wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Postanowienia regulaminu przyjęte przez gminy nie mogą wykraczać poza zakres w/w uregulowań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 marca 2017 r – sygn.. akt II SA/Łd 995/16 orzekł, że rada gminy ustalając regulamin nie jest upoważniona do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych w granicach nieruchomości, w miejscu wydzielonym, na utwardzonej powierzchni. Nie może również nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania w czystości miejsc ustawienia pojemników na odpady, gdyż nie jest do tego upoważniona. Gnieźnieńska SM (dz)