W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza

28 XII 2016, 06:59:00


przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem lokalu usługowego , położonego w budynku przy ul. Roosevelta 53 w Gnieźnie o powierzchni: 15,36 m2 .

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi : 7,00 zł

Oprócz czynszu obowiązują również opłaty z tytułu : podatku od nieruchomości, podatku od gruntu, podatku VAT, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2

o godz.1300

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Lokal oglądać można w dniu 12.01.2017 r.

w godz. 1200 - 1300 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Sp-ni wadium w wysokości : 500,00 zł najpóźniej do godz. 1230 w dniu 13.01.2017 r. oraz dostarczenie zaświadczenia o braku zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zaświadczenia nie są wymagane w przypadku rozpoczęcia – rejestracji działalności gospodarczej przez przyszłego użytkownika.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 27.01.2017 r.

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 27.01.2017 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu. W wynajmowanym lokalu najemca zobowiązany jest posiadać licznik energii elektrycznej .

Powierzchnia pokoju nie obejmuje powierzchni w-c i łazienki wspólnie zajmowanej przez wszystkich najemców danego piętra.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 27 tel. 061-426-54-25 wew. 116. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl