W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Informacja Zarządu GSM dot. gospodarki odpadami w lokalach mieszkalnych - Gniezno

Gniezno, dnia 17.06.2013 r

 

 

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 1.07.2013 r obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na gminy został nałożony obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie miasta Gniezna.

Spółdzielnia w porozumieniu z Prezydentem Gniezna podjęła się złożenia deklaracji zbiorczej i zbierania opłat za wywóz nieczystości stałych wg nowych zasad. Deklaracja zbiorcza została wystawiona w oparciu o deklaracje indywidualne użytkowników mieszkań.

Do Urzędu Miejskiego składane są obecnie deklaracje odrębnie dla każdej nieruchomości o ilości osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych i o zadeklarowanym sposobie zbiórki odpadów – selektywnym bądź nieselektywnym. O wyborze sposobu zbiórki odpadów w danej nieruchomości decyduje sposób zbiórki odpadów zadeklarowany przez większość lokatorów.

W budynkach spółdzielni będzie obowiązywała zbiórka selektywna.

Segregacji odpadów prosimy dokonywać w oparciu o wcześniej dostarczone przez Urząd Miasta ulotki informacyjne.

Opłaty za wywóz nieczystości stałych wnoszone będą przez lokatorów na osobnych blankietach wydawanych co miesiąc przez GSM z nowym numerem konta bankowego. Ułatwi to Urzędowi Miejskiemu ewentualną windykację należności w stosunku do osób, które nie wywiążą się z obowiązku wnoszenia opłat.

Osoby, które nie złożyły deklaracji będą miały naliczoną ilość osób zgodnie z decyzją administracyjną, którą w tej sprawie wyda Prezydent Gniezna.

Odpady komunalne składowane będą w dotychczas wyznaczonych punktach. Zbiórka selektywna odbywać się będzie w wyznaczonych przez miasto miejscach. Wykaz punktów zbiórki selektywnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.gniezno.eu oraz na stronie internetowej spółdzielni w zakładce ”Gospodarka odpadami”.

Od 1.07.2013 r zabrania się składowania przy śmietnikach odpadów wielkogabarytowych tj tapczanów, lodówek, szaf, telewizorów, gruzu itp., gdyż GSM nie będzie już wywoziła tych odpadów. Wszelkie przypadki składowania w/w odpadów przy śmietnikach będą zgłaszane do Straży Miejskiej.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od mieszkańców nieodpłatnie 2-krotnie w ciągu roku ( w okolicy Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia). Ponadto mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego oddawania tych odpadów całorocznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Chrobrego 21 w Gnieźnie w soboty w godzinach od 1200 do 1400.

Wszelkie zmiany stanu osobowego osób faktycznie zamieszkujących w lokalach mieszkalnych należy zgłaszać w terminie 14 dni w Dziale Zarządzania Zasobami

ul. Paczkowskiego 8-12, pokój nr 1.

Prosimy o przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów, gdyż pozwoli to na zmniejszenie kosztów wywozy śmieci.

Informację przygotowaną przez Prezydenta Miasta Gniezna prosimy traktować pomocniczo.