Zestawienie zaległości lokali mieszkalnych nieruchomości 31.05.2024r.

Lp.

Nr. nieruchomości

Adres nieruchomości

Zaległość

stan na dzień 31.05.2024

1.

001

ul. Wrzesińska 20,22

17.610,16

2.

002

ul. Wrzesińska 9-13 Konopnickiej 1-2

11.829,76

3.

003

ul. Sobieralskiego 9

61.053,68

4.

004

ul. Sobieralskiego 11

24.107,53

5.

005

ul. Sobieralskiego 13

24.810,64

6.

006

ul. Paczkowskiego 1

1.380,71

7.

007

ul. Budowlanych 1

33.408,09

8.

008

ul. Budowlanych 3

7.180,73

9.

009

ul. Budowlanych 4

2.141,71

10.

010

ul. Budowlanych 5

32.990,67

11.

011

ul. Budowlanych 6

8.461,14

12.

012

ul. Budowlanych 7

10.256,56

13.

013

ul. Budowlanych 8

2.391,352

14.

014

ul. Budowlanych 9

14.667,36

15.

015

ul. Budowlanych 10

1.845,07

16.

016

ul. Budowlanych 11

19.488,09

17.

017

ul. Budowlanych 12

9.420,54

18.

018

ul. Budowlanych 13

81,83

19.

019

ul. Budowlanych 14

8.649,66

20.

020

ul. Budowlanych 15

17.259,42

21.

021

ul. Budowlanych 16

949,09

22.

022

ul. Budowlanych 17

2.432,44

23.

023

ul. Budowlanych 18

1.349,64

24.

024

ul. Budowlanych 19

20.141,65

25.

025

ul. Budowlanych 23

3.428,51

26.

026

ul. Budowlanych 41

32.496,12

27.

027

ul. Budowlanych 43

17.911,81

28.

028

ul. Budowlanych 40-54

20.088,96

29.

029

ul. Zabłockiego 2,4

5.218,87

30.

030

ul. Zabłockiego 6,8

10.906,48

31.

031

ul. Zabłockiego 10,12

5.643,87

32.

032

ul. Zabłockiego 16

2.737,87

33.

033

ul. Zabłockiego 18

4.676,64

34.

034

ul. Zabłockiego 24,26

8.023,83

35.

035

ul. Zabłockiego 28,30

7.661,41

36.

036

ul. Zabłockiego 32

10.589,64

37.

037

ul. Zabłockiego 36

5.090,28

38.

038

ul. Zabłockiego 38

1.523,06

39.

039

ul. Staszica 4

4.863,57

40.

040

ul. Staszica 6

3.108,53

41.

041

ul. Staszica 8

2.886,26

42.

042

ul. Staszica 10

17.872,22

43.

043

ul. Staszica 15,17

3.942,11

44.

044

ul. Staszica 19,21

12.179,72

45.

045

ul. Sikorskiego 2

1.911,71

46.

046

ul. Sikorskiego 4

0,01

47.

047

ul. Sikorskiego 5,7,9

6.059,48

48.

048

ul. Sikorskiego 6

3.007,85

49.

049

ul. Sikorskiego 10

3.118,44

50.

050

ul. Sikorskiego 11

958,22

51.

051

ul. Sikorskiego 13,15

9.105,87

52.

052

ul. Sikorskiego 14,16

27.362,57

53.

053

ul. Sikorskiego 17

12.332,25

54.

054

ul. Sikorskiego 18

9.588,15

55.

055

ul. Sikorskiego 20

3.217,01

56.

056

ul. Sikorskiego 22

2.486,04

57.

057

ul. Roos.49,Paczk.24,Barcisz.8,10,12

22.894,47

58.

058

ul. Roosevelta 65

6.008,32

59.

059

ul. Roosevelta 66

5.204,81

60.

060

ul. Roosevelta 68

522,39

61.

061

ul. Roosevelta 69d-69f

45.002,76

62.

062

ul. Roosevelta 70

46.105,48

63.

063

ul. Roosevelta 71

26.663,00

64.

064

ul. Roosevelta 72

7.994,33

65.

065

ul. Roosevelta 73

5.002,32

66.

066

ul. Roosevelta 74

19.022,06

67.

067

ul. Roosevelta 75

1.430,84

68.

068

ul. Roosevelta 77

3.460,76

69.

069

ul. Roosevelta 79

1.357,88

70.

070

ul. Roosevelta 81

2.415,57

71.

071

ul. Roosevelta 81a

7.103,32

72.

072

ul. Roosevelta 88

25.567,35

73.

073

ul. Roosevelta 92

36.047,09

74.

074

ul. Roosevelta 100

11.503,18

75.

075

ul. Roosevelta 104

5.353,27

76.

076

ul. Roosevelta 108

36.192,17

77.

077

ul. Roosevelta 112

5.281,96

78.

078

ul. Laubitza 9,11

10.885,01

79.

079

ul. Laubitza 12,14

7.736,40

80.

080

ul. Laubitza 16,18

10.565,88

81.

081

ul. Laubitza 22,24

17.373,81

82.

082

ul. Libelta 58

25.770,05

83.

083

ul. Libelta 60

30.307,18

84.

084

ul. Libelta 62

5.337,51

85.

085

ul. Sobieskiego 3-6

26.089,14

86.

086

ul. Wawrzyńca 27,Czysta 6

27.757,59

87.

088

os. Piastowskie 1

12.815,54

88.

089

os. Piastowskie 2

7.364,74

89.

090

os. Piastowskie 3

9.892,73

90.

091

os. Piastowskie 4

66.057,91

91.

092

os. Piastowskie 5

44.021,64

92.

093

os. Piastowskie 7

14.451,63

93.

094

os. Piastowskie 9

8.362,11

94.

095

os. Piastowskie 10

32.864,19

95.

096

os. Piastowskie 11

6.594,70

96.

097

os. Piastowskie 12

10.346,32

97.

098

os. Piastowskie 13

53.643,06

98.

099

os. Piastowskie 14

14.051,23

99.

100

os. Piastowskie 15

34.667,92

100.

101

os. Piastowskie 16

5.729,33

101.

102

os. Piastowskie 17

21.817,47

102.

103

os. Jagiellońskie 10

11.553,99

103.

104

os. Jagiellońskie 11

65.498,70

104.

105

os. Jagiellońskie 12

16.242,39

105.

106

os. Jagiellońskie 13

12.586,94

106.

107

os. Jagiellońskie 14

9.640,35

107.

108

os. Jagiellońskie 15,16

6.957,06

108.

109

os. Jagiellońskie 17

470,68

109.

110

os. Jagiellońskie 18

3.683,84

110.

111

os. Jagiellońskie 19

1.739,02

111.

113

os. Jagiellońskie 21

1.243,14

112.

114

os. Jagiellońskie 23-24

2.713,18

113.

115

os. Jagiellońskie 25

3.439,66

114.

116

os. Jagiellońskie 26

6.063,81

115.

117

os. Jagiellońskie 27

14.934,08

116.

118

os. Jagiellońskie 28

9.441,83

117.

119

os. Jagiellońskie 30

12.115,08

118.

120

os. Jagiellońskie 31

2.946,73

119.

121

os. Jagiellońskie 32

3.320,08

120.

122

os. Jagiellońskie 34-35

13.705,26

121.

123

os. Jagiellońskie 36

14.497,73

122.

124

os. Jagiellońskie 37

34.651,74

123.

125

os. Orła Białego 1

12.673,06

124.

126

os. Orła Białego 2

7.832,88

125.

127

os. Orła Białego 3

2.856,48

126.

128

os. Orła Białego 4

4.613,11

127.

129

os. Orła Białego 5

2.520,39

128.

130

os. Orła Białego 6

20.852,69

129.

131

os. Orła Białego 7

2.267,08

130.

132

os. Orła Białego 8

74.955,33

131.

133

os. Orła Białego 9

14.970,80

132.

134

os. Orła Białego 10

19.533,82

133.

135

os. Orła Białego 11

6.127,48

134.

136

os. Orła Białego 12

11.182,68

135.

137

os. Orła Białego 13

25.714,93

136.

138

os. Orła Białego 14

21.870,01

137.

139

os. Orła Białego 15

12.439,24

138.

140

os. Orła Białego 16

30.367,97

139.

141

os. Orła Białego 17

2.824,02

140.

142

os. Orła Białego 18,19

7.043,03

141.

143

os. Wł. Łokietka 1,2

2.747,92

142.

144

os. Wł. Łokietka 3

5.184,58

143.

145

os. Wł. Łokietka 4

1.089,93

144.

146

os. Wł. Łokietka 5

2.698,06

145.

147

os. Wł. Łokietka 6

1.473,04

146.

148

os. Wł. Łokietka 7

1.161,37

147.

149

os. Wł. Łokietka 8

3.549,25

148.

150

os. Wł. Łokietka 9

6.049,60

149.

151

os. Wł. Łokietka 10

3.024,51

150.

152

os. Wł. Łokietka 11

1.955,11

151.

153

os. Wł. Łokietka 12

4.641,25

152.

154

os. Wł. Łokietka 13

7.386,94

153.

155

os. Wł. Łokietka 14

10.026,78

154.

156

os. Wł. Łokietka 15

2.173,10

155.

157

os. Wł. Łokietka 16

3.174,88

156.

158

os. Wł. Łokietka 17

19.106,89

157.

159

os. Wł. Łokietka 18

89.997,43

158.

160

os. Wł. Łokietka 19

7.315,57

159.

161

os. Wł. Łokietka 20

7.025,16

160.

162

os. Wł. Łokietka 28-32

11.150,73

161.

163

os. Kazimierza Wlk. 1,3

2.017,03

162.

164

os. Kazimierza Wlk. 2

10.310,04

163.

165

os. Kazimierza Wlk. 4

2.484,06

164.

166

os. Kazimierza Wlk. 5

2.858,24

165.

167

os. Kazimierza Wlk. 6

3.601,25

166.

168

os. Kazimierza Wlk. 7

1.497,82

167.

169

os. Kazimierza Wlk. 8

5.160,18

168.

170

os. Kazimierza Wlk. 9

5.571,54

169.

171

os. Kazimierza Wlk. 10

645,35

170.

172

os. Kazimierza Wlk. 12,14

29.479,07

171.

173

os. Kazimierza Wlk. 13,15

14.658,49

172.

174

os. Kazimierza Wlk. 16

1.085,59

173.

175

os. Kazimierza Wlk. 17

2.363,04

174.

176

os. Kazimierza Wlk. 18

34.806,56

175.

177

os. Kazimierza Wlk. 19

1.945,92

176.

178

os. Kazimierza Wlk. 20

964,55

177.

179

os. Kazimierza Wlk. 22

6.083,36

178.

180

os. Kazimierza Wlk. 23

5.946,34

179.

181

os. Kazimierza Wlk. 24

2.756,97

180.

182

os. Kazimierza Wlk. 25

4.797,86

181.

183

os. Kazimierza Wlk. 26

12.999,05

182.

184

os. Kazimierza Wlk. 27

14.590,30

183.

185

os. Kazimierza Wlk. 28

6.553,48

184.

186

os. Kazimierza Wlk. 32

9.012,03

185.

187

os. Kazimierza Wlk. 34

7.193,44

186.

188

os. Kazimierza Wlk. 35

3.385,53

187.

189

os. Kazimierza Wlk. 36

3.798,32

188.

190

os. Kazimierza Wlk. 37,39

8.447,23

189.

191

os. Kazimierza Wlk. 38

12.506,96

190.

192

os. Kazimierza Wlk. 40

11.763,88

191.

193

os. Kazimierza Wlk. 41

1.669,82

192.

195

os. Kazimierza Wlk. 43,45

18.776,69

193.

198

os. Kazimierza Wlk. 47

821,28

194.

200

os. Kazimierza Wlk. 49

1.124,20

195.

202

os. Kazimierza Wlk. 51

6.180,33

196.

204

os. Kazimierza Wlk. 53

4.501,92

197.

213

os. Tysiąclecia 8 Pobiedziska

495,80

198.

214

os. Tysiąclecia 8a Pobiedziska

6.232,72

199.

215

os. Tysiąclecia 8b Pobiedziska

17.646,45

200.

216

os. Tysiąclecia 10 Pobiedziska

3.301,55

201.

217

os. Tysiąclecia 10a Pobiedziska

13.721,12

202.

218

os. Tysiąclecia 10b Pobiedziska

12.088,64

203.

219

os. Tysiąclecia 10c Pobiedziska

2.501,16

204.

220

os. Tysiąclecia 10d Pobiedziska

1.533,80

205.

221

ul. Zaułek 2 Pobiedziska

834,93

206.

222

ul. Zaułek 4 Pobiedziska

49.595,97

207.

223

ul. Zaułek 6 Pobiedziska

3.436,38

208.

224

ul. Zawiła 1 Pobiedziska

419,77

209.

226

ul. Armii Poznań 1 Kłecko

9.990,01

210.

227

ul. Armii Poznań 2 Kłecko

9.367,49

211.

228

ul. Słoneczna 26

12.066,29

212.

229

os. Kazimierza Wlk. 11

37.731,94

213.

232

ul. Leopolda Okulickiego 14

41.088,73

214.

233

ul. Wrzesińska 30

657,08

215.

234

ul. Wrzesińska 39

4.244,30

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem