W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem
21 stycznia 2018 r., Imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Aktualności

wróć

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem

13 IX 2017, 08:36:00

boksu nr 61 o powierzchni użytkowej 15,17 m2 , położonego w budynku Pasażu na os.Jagiellońskim na działalność handlowo-usługową:

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi : 60,00 zł plus 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2017 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2

o godz.1300

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym boksu handlowego będącego przedmiotem przetargu.

Boks oglądać można w dniu 26.09.2017 r.

w godz. 1000 - 1100 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Sp-ni wadium w wysokości : 1.000,00 zł najpóźniej do godz. 800 w dniu 27.09.2017 r., oraz dostarczenie zaświadczenia o braku zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zaświadczenia nie są wymagane w przypadku rozpoczęcia – rejestracji działalności gospodarczej przez przyszłego użytkownika.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 15 października 2017 r.

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 15.10.2017 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu. W wynajmowanym lokalu najemca zobowiązany jest posiadać licznik energii elektrycznej i zimnej wody.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 12 tel. 061-426-54-25 wew. 129. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl