W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem
17 stycznia 2018 r., Imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana
Aktualności

wróć

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza

23 XI 2016, 07:03:00


przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem lokalu handlowo – usługowego , położonego w budynku wolnostojącym w Gnieźnie na os. Wł. Łokietka( obok bloku mieszkalnego nr 6 ) o powierzchni:108,25 m2.

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi : 9,00 zł

Oprócz czynszu obowiązują również opłaty z tytułu : podatku od nieruchomości, podatku od gruntu, podatku VAT, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2

o godz.1300

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Lokal oglądać można w dniu 08.12.2016 r.

w godz. 1200 - 1300 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Sp-ni wadium w wysokości : 1.000,00 zł najpóźniej do godz. 1230 w dniu 09.12.2016 r., oraz dostarczenie zaświadczenia o braku zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zaświadczenia nie są wymagane w przypadku rozpoczęcia – rejestracji działalności gospodarczej przez przyszłego użytkownika.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2016 r.

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 15.12.2016 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu. W wynajmowanym lokalu najemca zobowiązany jest posiadać licznik energii elektrycznej i zimnej wody.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 27 tel. 061-426-54-25 wew. 116. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl